PyCon CZ

PyCon CZ 23
15–17 September
Prague

this talk will be in Czech only

Velké jazykové modely: naučte ChatGPT básnit a zkroťte si svou lamu přednáší Petr Šimeček

Friday 15 September 17:20 (30 minutes)
__floor__

ChatGPT získal 100 milionů uživatelů rychleji než jakákoli jiná platforma před ním. Tahle prezentace nabídne vstupenku do rychle se měnícího světa AI.

Zaměříme se především na češtinu a slovenštinu (proto bude i samotná přednáška česky). Umí ChatGPT psát básně? Mluví hantecem? Jaké chyby ChatGPT/GPT4 dělá? Jak jej ovládat z Pythonu skrze API. Projdeme též alternativy k ChatGPT jako Claude (Anthropic), Bard (Google) a Bing Chat (Microsoft).

Vysvětlíme si, jak jsou velké jazykové modely trénovány a jak si s češtinou poradí ty dostupné pro komerční užití jako OpenLlama, Dolly, MPT, Falcon a především Llama2. Ukážeme si, jak je získat z veřejného úložiště HuggingFace a jak je dotrénovat na specifický problém pomocí 4 či 8-bitové kvantizace a LoRA adaptoru.

Co je potřeba k tomu si tuhle přednášku užít?

Úroveň Pythonu

Umět psát základní skripty.

O tématu

Alespoň nějaká zkušenost je vhodná.

Petr Šimeček

Původním vzděláváním biostatistik, pak kapitán křišťálové koule pro predikci časových řad ve společnosti Google; v současné době splétá uzly na proteinech pro CEITEC MU a krotí lamy pro Mediaboard.

Friday 15 September

16:40 __main__
16:40 __init__
17:10

Break

17:20 __main__
17:20 __doc__
17:50

Break

18:00 __main__

Lightning talks

streamed to other rooms