PyCon CZ

PyCon CZ 23
15–17 September
Prague

switch to english version

Jak úspěšně přihlásit příspěvek na PyCon CZ 23

Chceme vás motivovat, abyste přihlásili svou přednášku nebo workshop na největší českou Python konferenci PyCon CZ 23. Ať jste zkušeným řečníkem nebo naopak nováčkem ve světě konferencí, tento průvodce vám pomůže vytvořit atraktivní přihlášku.

Obecné rady pro přednášky a workshopy

 1. Ukažte nám svůj jedinečný pohled: vaše zkušenosti a názory mají svoji cenu, ať už jste kdokoli a odkudkoli. Sdílejte své znalosti a myšlenky, i když se vám zdají obyčejné. Váš úhel pohledu bude pro někoho v publiku určitě zajímavý.
 2. Začněte atraktivním názvem: vymyslete jasný a poutavý název, který odráží podstatu vaší prezentace. Vyhněte se příliš technickým termínům.
 3. Zaměřte se na cíl: stanovte si účel vaší přednášky nebo workshopu. Co chcete, aby si účastníci z vaší prezentace odnesli? Buďte konkrétní a struční a vyjadřujte se jasně, aby diváci pochopili podstatu sdělení vašeho příspěvku.
 4. Vytvořte zajímavý popis: napište stručný a poutavý abstrakt vaší přednášky nebo workshopu. Vymezte témata, která chcete pokrýt, a zdůrazněte klíčové poznatky, které účastníci získají. Uveďte praktické příklady a zkušenosti, které jim můžete předat.
 5. Ukažte svoji dosavadní práci: přidejte odkazy na nahrávky vašich prezentací, články nebo jiný materiál.

Tipy pro přihlášení přednášek

 1. Sdílejte své znalosti i zápal pro věc: přeneste do své přednášky svoje nadšení a odborné znalosti. Vložte do přihlášky svou radost z příležitosti sdílet znalosti a zkušenosti s ostatními.
 2. Struktura a plynulost: ujistěte se, že vaše přednáška má jasnou strukturu a že jednotlivé části na sebe navazují. Rozdělte obsah na tyto části: nejdříve popište problém a proč je potřeba ho řešit pak představte řešení, jejich výhody i nevýhody. Tím usnadníte programové komisi pochopit vaši myšlenku.
 3. Učte se od odborníků: prozkoumejte užitečné zdroje jako speaking.io a knihu Confessions of a Public Speaker pro další tipy, jak zlepšit své prezentační dovednosti.

Tipy pro přihlášení workshopů

 1. Nezapomeňte na interaktivitu: popište, jak do vašeho workshopu plánujete zapojit účastníky. Popište společné aktivity, live coding, skupinové diskuse nebo praktická cvičení, která workshop oživí a účastníky zaujmou.
 2. Sepište podrobný plán: popište svůj workshop tak, aby bylo jasné, jaké znalosti a dovednosti účastníci získají.
 3. Uveďte veškeré požadavky na účastníky: například co potřebují znát, zda si mají přinést nějaký hardware, třeba notebook nebo zda si mají předem nainstalovat nějaký software.

Požádejte o zpětnou vazbu

Zkuste získat zpětnou vazbu od kolegů, spolupracovníků nebo mentorů. Požádejte je, aby zhodnotili vaši přihlášku a poskytli vám konstruktivní kritiku. Vylepšete podle ní svoji přihlášku a nebojte se poslat nám svoje nápady. V přihlášce uveďte pravdivé údaje, buďte autentičtí a využijte příležitost obohatit naši konferenci. Pokud máte nějaké otázky, neváhejte se obrátit na info@pycon.cz.